Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

LindabRevitLibrary 2012.0

The LindabRevitLibrary 2012.0  е интстумент за архитекти и дизайнери, работещи  с Revit Architecture 2012 и Revit Structure 2012.
Включва големи библиотеки (структурни колони, рамки), които могат да се използват при проектиране на 3D малки леки сгради - Construline. Включени са и редица Included in the library is also a range of 2D-детайли, които могат да се използват при производството.

Към това има и разширение за избор на стени от Lindab, които обичайно се използват за този тип конструкции. Има готови решения за стени според зададени изисквания за акустика, пожароустойчивост, височина и др.

Приложението е безплатно и може да се изтегли от всички членове на  Lindab’s Information Gateway.