Být spolehlivým, etickým obchodním partnerem, který plní své závazky a očekávání svých zákazníků, dodavatelů a partnerů.
 
Etický kodex Lindabu a definované základní hodnoty hrají hlavní roli při řízení společnosti. Společně s podporou UN Global Compact a nepřetržitým reportingem s GRI jsou formovány základní kameny pro zbudování důvěryhodné a silné společnosti.
 
Naše produkty
 
Základní myšlenka Lindabu je přispět k zjednodušení stavby a jejích jednotlivých částí a fází. Protokoly a systémy řízení jakosti jsou aplikovány ve všech odděleních společnosti.
 
Téměř všechny dceřiné společnosti a pobočky Lindab jsou certifikovány v rámci ISO 9001.