Pracujte pro Lindab

Naše dědictví a budoucnost
Lindab je hrdý na inovativní a kreativní pracovníky, které zaměstnává. Na lidé s ambicemi a s vědomím jak se rozvíjet.Lidé pracující pro Lindab jsou kompetentní, vyznávají hodnoty mateřské společnosti a využívají každou příležitost k převzetí iniciativy.To jsou záruky i pro naše zákazníky.

Budeme i nadále budovat naše dedictví a dále udržovat Lindab jako společnost, s kterou se kterou se vyplatí spolupracovat.Vedení k zapojení vlastního zdravého rozumu, je důležitým základem pro náš budoucí závazek pozitvního vztahu k zákazníkům a dobrých vztahů mezi zaměstnanci.

"Lindabský duch"
"Lindabský duch" je firemní kultura, kterou lze shrnout do tří hlavních bodů. Tyto tvoří společně s vizemi, obchodní strategií a konceptem „Lindab Life“ samotné principy našeho podnikání. „Lindabský duch“ a trvalý úspěch společnosti je založen na lidech, kteří sdílí společné hodnoty a hlásí se k společenským závazkům mateřské firmy.

Očekáváme od našich manažerů a zaměstnanců, že budou propagátory těchto myšlenek, a že jejich činy budou hovořit hlasitěji, než jejich slova. Více o hodnotách a vizích společnosti Lindab naleznete v sekci “O Lindabu” na těchto stránkách.

Zaměřeno na zaměstnance

Zaměstnanec je jednou z klíčových součástí konceptu “Lindab Life”. Současně Lindab nezapomíná na to, aby byl zajímavým zaměstnavatelem. Důležitou úlohou zaměstnavatele je minimalizovat počet pracovních úrazů a vytyčit si cíl snížit tyto události na nulu.

Rovněž podporujeme slušnost v jednání se zaměstnanci, bez diskriminace rasy, věku, vyznání nebo zdravotního stavu. Mezi zaměstnanci nerozlišujeme dle politického názoru, sexuální orientace nebo národnosti.

Všechny aktivity v rámci společnosti musí respektovat základní lidská práva, bez ohledu na to, zda je zaměstnanec členem odborů či nikoliv.