Geologický ústav Praha

Previous Next

Obrázek 1/6

Stručný popis :

Nová budova Geologického ústavu vyrostla v Praze Suchdole v roce 2009. Jde o budovu s půdorysem nepravidelného čtyřúhelníku s nádvořím. Budova tak sestává ze čtyř ramen, které jsou do sebe vzájemně napojeny valbami. Pro pokrytí střeších ploch byla architektem stavby vybrána krytina Lindab Seamline v barvě Antracit metalic. Projekt také obsahoval oplechované římsy a nástřešní žlaby v identickém materiálu jako krytina.

Používané produkty:

​​Střešní konstrukce je řešena jako vazníkový komplet se zatepleným stropem posledního podlaží. I přesto je podstřeší třeba řádně odvětrat o což se stará průběžný větraný hřeben se zvýšenou kapacitou. V místě průniku jednotlivých křídel je větrání zanedbáno z důvodů celistvého prostoru dostatečně pokrytého větráním hřebenem. Nasávání střechy pak bylo vyřešeno mřížkou ve spodní ploše římsy. Zajímavým detailem je „výklenek“ v ploše krytiny určený pro klimatizační jednotky. Ty jsou uloženy pod úrovní plochy krytiny. Požadavkem architekta bylo také, aby byly funkční prvky odvodnění co nejvíce skryty a nerušily tak kompaktní ráz budovy. Tomu odpovídají nástřešní žlaby a svodové roury vedené uvniř římsy a za obložením fasády. Nástřešní žlaby byly vyrobeny v délce 6m aby byly omezeny spoje na minimum. Ocelový plech Lindab díky své malé teplotní roztažnosti umožňuje pracovat i s delšími prvky. Při zpracování jednotlivých pasů krytiny byly použity drážkovací stroje Lindab. V místech napojení žlabů a hřebene byly drážky dovřeny ručně. Vzhledem k poměrně nízkému sklonu střechy byly do drážek aplikovány těsnící EPDM pásky. Výsledná těsnost takového spoje je enormní. Podklad kdyriny tvořila standardní 3mm lepenka. S tímto řešením dosahuje krytina Lindab Seamline nejlepších výsledků. Tato pojistná hydroizolace také poskytuje výhodu v průběhu montáže. Díky lepence nehrozí zatékání do odjektu a nejsou tak omezeny další práce v interiérech. Budova takového rozsahu a určení obsauje znčné množství sítí VZT elektro, kanalizace atd., z nichž některé prostupují střechou a tím pádem i krytinou. Jednodušší kruhové průměry jsou zajištěny originální manžetou z EPDM pryže. Složitější čtverhranné jsou pak klempířsky oplechovány podobně jako například standardní komín. Již při návrhu budovy je třeba dbát na dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými prostupy. Klempíř se v případě malých vzdáleností může dostat do neřešitelné situace. Příkladným řešením může být združení prostupů do jednoho celku, který se následně snadno oplechuje.
Budova nového Geologického ústavu reprezentuje důstojně statní instituci a vhodně zapadá do již zastavěné oblasti. Kvalitní krytina je základem celé budovy a případné potíže se přenášejí i na ostatní části stavby. To však platí obecně a evyplatí se proto podceňovat střechy nebo se snažit hledat úspory právě v případě střechy. Neblahé následky se pak dotýkají celé budovy. V případě Geologického ústavu se podařilo realizovat střechu tak, jak by měla být, bez kompomisů a nedostatků.