Rokytnice

Previous Next

Obrázek 1/7

Stručný popis :

Rekonstrukce chalupy, původní krytina - eternitové šablony.  Původní krytina vyměněna za Lindab Topline, povrch Classic, barva tmavě šedá.
Doba realizace - 10 dní (demontáž původní krytiny a montáž krytiny Lindab Topline)

Používané produkty:

Při celkové rekonstrukci staré chalupy v Rokytnici nad Jizerou došlo také na střechu a okapový systém. Původní eternitové šablony již pomalu dosloužily a majitel byl tak postaven před nevyhnutelnou otázku „ co se střechou?“ Volba nové krytiny byla ovlivněna několika aspekty. Váha krytiny musela být zvolena tak, aby vyhovovala únosnosti krovu a vůbec celé konstrukci staré chalupy, která již něco pamatuje. Krov byl dimenzován na lehkou eternitovou krytinu, nebyl by tedy problém provést rekonstrukci v podobě vláknocementové krytiny. Majitelé se ovšem rozhodli pro změnu na plechovou krytinu. K tomuto rozhodnutí je vedla zkušenost s velkým výskytem mechu a lišejníku, který se ve velké míře usadil na původním eternitu z okolních stromů. Povrch krytiny Lindab Topline je naprosto hladký, nehrozí tedy usazování nečistot a tvorba mechů a lišejníků. Váha krytiny Lindab Topline je 5 kg/m2, což je oproti skládané betonové nebo pálené krytině asi 1/10 váhy. Další výhodou krytiny je velkoformátové provedení, takže se krytina pokládá v pásech, které jsou 1m široké a až 6m dlouhé. Výsledná plocha střechy je celistvá s minimálním počtem spár a nehrozí tak zafukování sněhu pod střešní krytinu. Vzhledem k oblasti, kde se chalupa nachází, je toto ideální řešení.
Vzhledem k tomu, že obě střešní plochy mají proměnlivý spád, zhruba v 1/3 dochází k drobnému zlomu, bylo nutné tento přechod vyřešit. U taškových tabulí Lindab lze zalomení střešní plochy řešit velmi jednoduše, pokud se nejedná o odchylku vetší než 15°. Další podmínkou je, že zlom musí být proveden v místě odskoku taškové tabule, což je možné provést po každých 40cm. Pokud nelze některou z podmínek splnit, lze provést zlom pomocí přechodového plechu a krytinu napojit ze dvou dílů. V tomto případě si montážníci založili krytinu tak, aby zlom vyšel do potřebného místa. Krytina je tedy u okapu odsazena o pár centimetrů od hrany okapového plechu, což je z funkčního i estetického hlediska zcela v pořádku.