A1

Popis

Ochranná mřížka A1 je hliníková mřížka s fixními příčkami navržená pro zakrytování kanálů konvektoru. A1 se vždy dodává s příčkami spojujícími delší strany. Vzdálenost mezi příčkami je 20 mm a mřížka má volnou oblast 75%.
Mřížka je dimenzována pro zatížení až do šířky 500 mm.