BSLU 100

Popis

Nedostatek místa je častým problémem při instalaci vzduchotechnických systémů. To znamená, že je často obtížné najít dostatečně rovné délky pro instalaci přímého tlumiče hluku.

Tento problém lze odstranit instalací obloukového tlumiče.

Pro tutéž délku má většinou lepší tlumení než ekvivalentní přímý tlumič. Zejména můžete dosáhnout lepšího tlumení při vysokých frekvencích (4 a 8 kHz).

Požární třídy bez ochranné vzdálenosti: EI 60, E 120

Požární třídy s ochrannou vzdáleností od:

nouzového úniku pro osoby:  3 kW/m² EI 120 při vzdálenosti 50 mmhořlavých materiálů:  10 kW/m² EI 120 při vzdálenosti 5 mm30 kW/m² EI 120 při vzdálenosti 5 mm

Tloušťka izolace 100 mm.