DTBCU

Popis

Uzavírací klapka s motorem LF 24 nebo LF 230 s vratnou pružinou

Skládá se z klapky DTU s přidaným elektrickým motorem 24 nebo 230 V.

Motor řídí jednopólový vypínací kontakt. Motor má ochranu proti přetížení a automaticky se zastaví, když klapka dosáhne koncové zarážky. I když je proud připojen, motor se při zablokování nepoškodí.

Když se připojí síťové napětí, motor spustí a ve stejném okamžiku rozpíná vratnou pružinu. Motor zastaví v koncové poloze a není poškozen blokováním, i když trvá síťové napětí.

Když se odpojí zdroj, klapka se zavře, když motor jede na volnoběh a vratná pružina táhne list zpět do původní polohy.

Pokud chcete klapku otevřít namísto zavření, můžete uvolnit dvě matice na svorce vřetena, otočit vřeteno o 90° a opět utáhnout matice.

Při instalaci venku by měl být motor chráněn před přímým slunečním zářením.

Motor je nainstalován ve vzdálenosti od klapky, která usnadní izolaci větracího potrubí.

U tohoto produktu je samostatný návod pro montáž, měření, vyvážení a údržbu.

Ø 250315 splňuje třídu tlaku C v uzavřené pozici.