DTBU

Previous Next

Obrázek 1/2

Popis

Uzavírací klapka s elektrickým motorem SM 24 A nebo
SM 230 A

Skládá se z klapky DTU s přidaným elektrickým motorem 24 nebo 230 V.

Motor řídí jednopólový rozpínací kontakt. Motor má ochranu proti přetížení a automaticky se zastaví, když klapka dosáhne koncové zarážky. Zarážky lze plynule seřizovat. I když je proud připojen, motor se při zablokování nepoškodí.

Vřeteno a motor lze rozpojit pomocí uvolňovacího tlačítka na krytu motoru.

Při instalaci venku by měl být motor chráněn před přímým slunečním zářením.

Motor je nainstalován ve vzdálenosti od klapky, která usnadní izolaci větracího potrubí.

U tohoto produktu je samostatný návod pro montáž, měření, vyvážení a údržbu.

Ø 630 splňuje třídu tlaku B v uzavřené pozici.