FILD

Popis

Vícevrstvá tepelně izolační hadice vyztužená spirálovým drátem. Vnitřní hadice je pokryta izolací ze skelného vlákna. Izolace je zakryta vnějším pláštěm.

Izolace snižuje zvýšení nebo úbytek tepla vyplývající z teplotního rozdílu mezi vzduchem proudícím v potrubí a okolním vzduchem.

Vnější plášť působí jako parotěsná zábrana a brání vstupu kondenzace do izolace. Kondenzace se může vyskytnout na vnější straně potrubí, kde proudí vzduch při nižších teplotách než okolní vzduch.