SKMTR

Previous Next

Obrázek 1/3

Popis

Manuální uzavírací posuvná klapka (šoupátko).

Klapka splňuje požadavky třídy těsnosti 4 při třídě tlaku C.

Klapka splňuje požadavky třídy těsnosti C pouze v plně zavřené nebo plně otevřené pozici.

U tohoto produktu je samostatný návod pro montáž, měření, zaregulování a údržbu.