SLCU 100

Popis

Tlumič hluku který splňuje požární třídy bez ochranné vzdálenosti: EI 60, E 120

Požární třídy s ochrannou vzdáleností od:
nouzového úniku pro osoby:

3 kW/m²EI 120 při vzdálenosti 50 mm
hořlavých materiálů:
10 kW/m²EI 120 při vzdálenosti 5 mm
30 kW/m²EI 120 při vzdálenosti 5 mm

Tloušťka izolace 100 mm.

Dobré tlumení ve frekvencích 125 a 250 Hz.