Být spolehlivým, etickým obchodním partnerem, který plní své závazky a očekávání zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

Etický kodex Lindabu a definované základní hodnoty hrají hlavní roli při řízení společnosti. Společně s podporou programu  Global Compact Spojených národů a nepřetržitým reportingem s GRI (Global reporting initiative) jsou formovány základní kameny pro zbudování důvěryhodné a silné společnosti.

Naše produkty

Základní myšlenka Lindabu je přispět k zjednodušení stavby a jejích jednotlivých částí a fází. Protokoly a systémy řízení jakosti jsou aplikovány ve všech odděleních společnosti.

Téměř všechny dceřiné společnosti a pobočky Lindab jsou certifikovány v rámci ISO 9001.