Vytváření eko-efektivních řešení s minimálním dopadem na životní prostředí a člověka.

Naše odpovědnost za životní prostředí a dědictví, které zde zanecháme pro další generace, ovlivňuje naše aktivity již po mnoho let. Tato odpovědnost se neprojevuje jen v našich krátkodobých krocích a cílech, jejichž smyslem je snížení spotřeby energie a snížení emisí. Stejně důležitá jsou produktová řešení, která zabezpečíl, že i naše výrobky budou při své životnost podporovat filozofii Lindab.

Téměř všechny výrobní jednotky Lindab mají certifikaci ISO 14001.