Dobré vztahy se společností a jejími občany jsou cílem společnosti Lindab. To je prezentováno v 30 zemích a 125 pobočkách, kde Lindab spolupracuje s úřady a organizacemi. Spolupráce s úřady a respektování místní legislativy je přirozeným chováním odpovědné společnosti.