března 30, 2012

Nová kancelář inženýringu Lindab Buildings v Polsku

Lindab rozšířil svůj tým inženýrů na severovýchodě Evropy a otevřel novou inženýrskou kancelář v Łomianki nedaleko polské Varšavy.

Díky dlouholetým zkušenostem na trhu, zavedené síti aktivních stavebních partnerů a budoucímu tržnímu vývoji představuje Polsko pro Lindab významnou příležitost. Tato nová kancelář bude poskytovat podporu nejen v oblasti produktů a technické problematiky, ale nabídne i lepší úroveň služeb s cílem usnadnit činnost místním stavebním partnerům.

Nová kancelář bude mít velký vliv na kvalitu služeb pro naše stavební partnery. Její centrální poloha a schopnost poskytovat služby v polštině, litevštině, ruštině a angličtině jsou mezníkem ve vývoji severovýchodního trhu.

Tým tvoří 7 inženýrů, kteří v naší společnosti působí více než rok. Všichni byli úspěšně proškoleni v našem konstrukčním systému. Tým vede Olga Knyrevich, zkušený inženýr naší inženýrské kanceláře v Přerově. Od této chvíle je tým připraven rozvíjet silná optimalizovaná řešení pro naše zákazníky a poskytovat v Polsku a v celé severovýchodní Evropě stejně vysokou úroveň služeb a know how jako Lindab úspěšně poskytuje na jiných trzích.
 
Olga Knyrevich a její tým vás přivítají na adrese:
 
Lindab Buildings Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 311, Sadowa
PL-05-092 Łomianki, Poland
Tel.: +48 (0)22 489 88 91
E-mail: hale@lindab.pl