prosince 17, 2018

BIM v praxi: Nemocnice v Lycksele

Stavební průmysl se v současnosti nevyhnutelně blíží ke komplexní digitalizaci a v tomto procesu zastává koncept BIM objektů klíčovou roli. Na příkladu projektu nemocnice v Lycksele je dobře patrné, jakou roli mohou hrát moderní BIM objekty v urychlení a zjednodušení návrhu. Tento projekt komentuje jeho tvůrce, Jonathan Jacobsson z projekční kanceláře TM Konsult.

Při přípravě tohoto projektu se Johan Jacobsson rozhodl použít Autodesk Revit a současně co nejvíce existujících komponent, které jsou navrženy v podobě BIM objektů.

-„Vzhledem k tomu, že Lindab má všechny dostupné BIM objekty na jednou cloudovém prostředí www.bimobject.com/lindab, bylo snadné zorientovat se v nabídce a možnostech, které v daném projektu mám. Je praktické, že všechny nabízené BIM objekty mají stejnou architekturu, nabídku parametrů a názvosloví“.

Které BIM objekty jste použil v tomto projektu?
- "Použil jsem objekty Lindab ve třech oblastech projektu, zahrnující aluzinkové falcované pásy, systém odvodnění střechy obsahující jak standardní klempířské prvky, tak speciální zodolněnou edici Vandal pro uliční zakončení. Dále pak byly osazeny zachytávače sněhu a komponenty pro pohyb osob po střeše, jako jsou lávky, žebříky a kotevní body.“
Výhod použití je nespočet, ale za hlavní Johan Jacobsson považuje, vysokou detailnost prvků a snadnost aplikace.
- "Také si myslím, že je mimořádně užitečné mít možnost změnit parametry prvků nebo jejich osazení později při projektování, aniž by to představovalo množství práce srovnatelné s 2D projektováním. Jako důležitý benefit chápu i komplexní možnost vykazovat použité prvky a s tím spojené zjednodušení práce rozpočtářů, nákupčích i pracovníků stavby samotné.“

Jaké vylepšení byste uvítal v dalších verzích?
- "Uvítal bych jednodušší a jasnější pojmenování prvků a rodin. Bylo by také skvělé, kdyby bezpečnostní prvky střechy zahrnovaly informace potřebné pro jejich dimenzování. Na příklad asistenci při navržení kotevních bodů ve vztahu k délkám jistících lan a pokrytí celé plochy. Nebo rozmístění zábran sjíždění sněhu podle dané sněhové oblasti a charakteru střechy. To by bylo skvělé, doplňuje Johan Jacobsson.“
 
Johan Jacobsson, autor projektu.
 
Projekt: Nemocnice v Lycksele
CAD/BIM software: Autodesk Revit
Studio: TM Konsult v Lycksele.
Generální dodavatel:  Contractor Bygg AB
Popis projektu : Nová foliová střecha s osazením fotovoltaického systému, zabezpečením střechy a odvodněním.