června 03, 2019

Měření hluku na světové úrovni


Málokdo o tom ví, ale Lindab vybudoval jednu z nejlepších evropských hlukových laboratoří ve Farumu nedaleko Kodaně. Nedávno byla rozšířena tak, že nyní může být použita pro měření hluku prakticky na všech typech výrobků. Laboratoř není využívána pouze samotnou společností Lindab, ale také externími zákazníky, kteří vyžadují přesnou dokumentaci o útlumu / absorpci zvuku, hladinách akustického výkonu a poklesu tlaku.

Laboratorní manažer a vývojový inženýr Semir Samardzic otevírá těžké železné dveře do zvukové komory - betonu o hmotnosti 147 t uloženého na 32 pneumatickách na antivibračních blocích. Zabraňují vibracím z okolí, které ovlivňují citlivá měření zvuku prováděná uvnitř místnosti. S mikrofonem GRAS připevněném na otočném rameni může Lindab měřit hladinu akustického výkonu z instalovaných spotřebičů.

 

Extra dlouhý měřicí kanál

Při měření vzduchotechnických prvků se objekt montuje do 30 metrů dlouhého měřícího kanálu, do kterého lze vložit předměty všech velikostí, tvarů a průměrů a může být použito až do hodnoty 50 Hz. Na jedné straně je připojen k dozvukové komoře, zatímco druhý konec kanálu kvůli tlakovým ztrátám a aerodynamickému hluku je ventilátor umístěn ve spodní části trati vede do místnosti s 32 reproduktory, které šíří širokospektuální zvuk (v plném rozsahu slyšitelného spektra).

 

Ultrazvuk a nový software nabízí rychlejší měření

Dalším zlepšením je, že průtok vzduchu v potrubí může být nyní měřen pomocí vlastního ultrazvukového průtokoměru Lindab "Ultralink" místo anemometrů. To dává vyšší stupeň přesnosti a je rychlejší pro práci. Software, který se používá pro zpracování velkého množství naměřených dat, je nyní flexibilnější, takže ho lze snadno přizpůsobit pro měření různých typů produktů. To znamená, že měření lze nyní provést dvakrát rychleji než před rozvojem.

 

Otevřený všem

Laboratoř existuje od roku 1999, kdy byla postavena v souladu s normou ISO 7235 *. Účelem bylo především její využití při vývoji vlastních výrobků Lindabu. V současné době mohou rovněž měření objednávat jiné společnosti dle svých vlastních požadavků. Měření mohou být provedeny například pro tlumiče hluku, ventilátory, filtry, výměníky tepla, topné a chladicí prvky, klapky, vzduchotechnické jednotky atd..

Hlukový útlum, hluk v pozadí a pokles tlaku

Při měření vzduchotechnických prvků ve 30-ti metrů dlouhém měřicím kanálu se řeší tyto tři parametry:

1) Jaký je útlum hluku?

2) Vlastní hluky, neboli kolik hluku vytváří produkt, když jím proudí vzduch?

3) Jak velký je pokles tlaku proudícího vzduchu procházejícího komponentem?

„Při vývoji vlastní řady tlumičů hluku SLSR jsme použili data z laboratoře k ověření našich výsledků simulace a k optimalizaci konečného produktu.

Pokles tlaku byl přibližně o 40 procent nižší, než bylo uvažováno. Pro vzduchotechniku to znamená mnoho, protože čím vyšší je tlaková ztráta komponentů, tím výkonnější musí být ventilátor na dodávku potřebného proudu vzduchu pro uživatele, “říká Semir Samardzic.

 

Bezhlučný vzduch ze spodní části měřící trati

Vzduch procházející měřicím kanálem pohání ventilátor umístěn v suterénu pod laboratoří. I zde bylo učiněno mnoho opatření, aby se zabránilo nežádoucímu hluku ventilátoru, který by ovlivnil naše měření v dozvukové komoře. Před vstupem proudu vzduchu do měřicího kanálu prochází vzduch dvěma velkými tlumiči hluku, které účinně odstraní veškerý hluk ventilátoru. Pokud stojíte na jedné straně tlumičů a mluvíte s osobou na druhé straně (vzdálenost mezi osobami je 5 metrů) pak je téměř nemožné se navzájem slyšet. Útlum zvuku je skutečně velice efektivní.

*) DS / EN ISO 7235: Akustika - Laboratorní postupy pro měření tlumičů hluku a vzduchových terminálů - Ztráta vložení, hluk proudění a celková tlaková ztráta, 1995

 
​​​