srpna 20, 2018

Nové ceníky

Vážení obchodní partneři!

Děkujeme Vám za důvěru a nákupy v uplynulých letech. Tímto sdělujeme, že s účinností od 1. 9. 2018 uvádíme v platnost nové Ceníky Vzduchotechniky!

Důvodem úprav ceníků je pokračující zvyšování tržní ceny pozinkovaného plechu určeného pro výrobu našich produktů, náklady na mzdy výrobních dělníků se v první polovině roku zvýšily o více než 15%. Dalším aspektem jsou samozřejmě i rostoucí dopravní náklady, které zvýšily náklady na logistiku téměř o čtvrtinu. Toto navýšení nejsme schopni celé absorbovat, a tudíž jsme nuceni začlenit část výše popsaných důvodů do našich prodejních cen.

 

Zvýšení cen je v průměru o 7-10% na portfoliu produktů prodaném v roce 2017.

 Dosud uzavřené projektové dohody zůstanou v platnosti až do dokončení dodávek, avšak nejdéle do 3. 11. 2018.

 Naše nové ceníky naleznete na našich webových stránkách. ​

 Děkujeme Vám za pochopení a doufáme, že naše služby splní Vaše očekávání.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Ing. Stanislav Němeček

Vedoucí prodeje vzduchotechniky

 

V Praze 20. 8. 2018