srpna 26, 2019

Změna ovládacího mechanismu požárních klapek


Úkolem požárních klapek používaných v bytových ventilačních systémech je zabránit šíření horkých plynů, ohně a kouře z oblasti zasažené ohněm do dalších částí budovy. Klapky, které jsou klíčovým prvkem požární bezpečnosti, jsou určeny k instalaci na místech, kde vzduchotechnické potrubí prochází prvky požárně dělících konstrukcí (stěny, stropy). Hrají tedy nesmírně důležitou roli při zajišťování bezpečnosti budovy a lidí uvnitř budovy.

Modernizace budov a jejich rekonstrukce může mít vliv na změnu koncepce požární ochrany budov.

V mnoha takových případech je nutné klapky ovládat pomocí systému protipožární ochrany.

Je v tomto případě nutné klapku vyměnit za novou?

Moderní řešení použitá v protipožárních klapkách Lindab (kruhových či čtyřhranných) vám umožňují změnit ovládací mechanismus i po jejich instalaci. Myšlenka technického myšlení v Lindabu je kombinovat vysoce kvalitní, bezpečnostní a uživatelsky přívětivá řešení, takže změna kontrolního mechanismu je velmi jednoduchá:

·         nevyžaduje zvláštní kvalifikaci, ale pouze dodržovaní instalačních pokynů,

·         nevyžaduje použití speciálního nářadí,

·         nevyžaduje demontáž klapky z instalace, odpojení potrubí atd.,

·         lze provést před i po instalaci klapky,

·         veškeré práce lze provádět mimo klapku.

Podívejte se na naše nová videa ukazující nahrazení kontrolního mechanismu u požárních klapek Lindab WH25 / WH45:

https://www.youtube.com/watch?v=f4a9ZIoO3Ts

https://www.youtube.com/watch?v=eh5Nv9VrD0E

https://www.youtube.com/watch?v=zC1I1ixUc6o


Odkaz na další videa týkající se požárních klapek:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLXB2hsCJTUXMdwwgJyXjNVcIg2YMPiPl