října 10, 2019

Lindab UltraLink

Objevte UltraLink®- revoluční technologie pro přesné měření a regulaci proudu vzduchu bez ztráty tlaku ve ventilačních systémech. Jedná se o jedinečný a energeticky úsporný způsob měření průtoku vzduchu.

Technologie je založena na ultrazvukových senzorech, což znamená, že v proudu vzduchu nejsou žádné části na kterých se mohou nečistoty shromažďovat. Místo toho dochází k nepřetržitému proudění vzduchu bez další ztráty tlaku, což nabízí jedinečné výhody, pokud jde o pohodlí, energetickou účinnost, uvedení do provozu, instalaci, údržbu a čištění.

UltraLink® lze nyní instalovat s integrovanou klapkou VAV, který účinně řídí proudění vzduchu. Nová funkce umožňuje integrovat UltraLink do nových i již existujících systémů VAV, aby byl systém zcela energeticky optimalizován.
 

Maximalizujte své úspory energie

Vylepšete svůj systém VAV pomocí UltraLink®, aby z něj byl vytvořen energeticky optimalizovaný ventilační systém, který spotřebovává pouze přesné množství energie, která je skutečně potřeba. Celkové náklady na životní cyklus jsou sníženy, protože UltraLink® vyžaduje minimální údržbu, nabízí vysokou přesnost při měření průtoku vzduchu i při nízkých průtocích vzduchu získaných z jeho vysoké kvality a optimální bezpečnosti provozu.

 Výhody:

• Komunikuje se  systémy správy budov

• Nízké náklady na životní cyklus

• Snadná instalace a ovládání

• Zobrazuje správný průtok vzduchu, teplotu a rychlost vzduchu přímo na displeji

• Měření teploty v systému

 
Optimální vnitřní klima - pohodlí a energie v dokonalé rovnováze

Do roku 2020 musí být spotřeba energie snížena o 20%. Protože spotřeba energie je stále příliš vysoká, k dosažení tohoto cíle jsou zapotřebí nové technologie a lepší řešení.

Zvýšené zaměření na úsporu energie znamenalo, že systémy větrání s nízkým objemovým průtokem jsou stále běžnější. To zpětně vyvolalo potřebu měřicích přístrojů a metod s vysokou přesností i při nízkých průtocích vzduchu. Tento požadavek je splněn pomocí  UltraLink®.

Video o UltraLinku naleznete zde. ​

​​​