Partnerství uzavřená společností Lindab CZ

 

Lindab ČLENEM ČESKÉ RADY PRO ŠETRNÉ BUDOVY

Lindab, s. r. o. patří k zakládajícím členům České rady pro šetrné budovy (CZGBC), která vznikla v roce 2009 s cílem prosazovat v tuzemsku principy šetrného stavebnictví. Na začátku měla Rada 16 členských společností, nyní jich je téměř 90. Lindab nyní získal od CZGBC nový členský certifikát.
 
Karel Kleinmond, jednatel Lindab s. r. o., komentuje členství Lindabu v CZGBC: „Dlouhodobou vizí celého koncernu Lindab je dodávat na trh produkty šetrné k životnímu prostředí. Naše stavby jsou nízkoenergetické a bez problémů splňují přísné požadavky na nízkoenergetické a pasivní budovy.  Členství Lindabu v Radě je proto plně v souladu s celkovou firemní strategií. Protože členské společnosti Rady se rekrutují z širokého spektra sektoru šetrného stavebnictví - od projektantů a architektů přes dodavatele technologií a materiálů až po stavební firmy - je to pro nás vynikající příležitost, jak sdílet zkušenosti s firmami, které k výstavbě přistupují obdobným způsobem jako my. Komunitu Rady dnes tvoří na 450 odborníků na environmenálně šetrnou výstavbu. Těší nás, že se můžeme připojit k lídrům v prosazování principů udržitelnosti výstavby a začlenit se do činnosti Rady v jejích pracovních skupinách.“
 
CZGBC je nezisková organizace, jejíž misí je podnítit český trh ke změně navrhování, výstavby, rekonstrukce, provozu i demolice budov a urbanistických celků tak, aby jejich prostředí bylo zdravé a environmentálně i společensky ohleduplné. Cílem CZGBC je dosáhnout stavu, kdy se šetrné budovy v Česku stanou standardem. CZGBC je součástí světové sítě obdobně zaměřených Rad (WGBC), která dnes sdružuje Rady z více než 100 zemí. Díky 100 000 budovám s téměř miliardou m² registrované šetrné plochy má toto globální sdružení významný vliv a dopad na sociální i environmentální změny.
 
Více informací o České radě pro šetrné budovy i jejích členech na www.czgbc.org.
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lindab partnerem Asociace dodavatelů montovaných domů

 
Lindab, s. r. o. se stal partnerem Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), která sdružuje výrobce, dodavatele a poskytovatele služeb v oblasti montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva. Partnerství je podmíněno dlouhodobou spoluprací s několika řádnými členy asociace a doporučením nejméně jednoho z nich.
 
„Je nám potěšením být součástí profesního sdružení, jehož cílem je poskytovat zájemcům odborné poradenství a garantovat zákazníkům nejvyšší kvalitu stavby. Naše firemní hodnoty se s vizemi ADMD zcela shodují. Jsme proto velmi rádi, že s Asociací a jejími členy můžeme spolupracovat a sdílet své zkušenosti,“ uvádí Pavel Kovanic, obchodní ředitel pro oblast Stavební komponenty společnosti Lindab s. r. o.
 
ADMD je nevládní zájmové sdružení působící na českém trhu od roku 2013. V současné době má 18 členů a 29 partnerů, kteří se zavázali dodržovat jakostní standardy podle Dokumentu národní kvality (DNK). DNK zajišťuje technickou kvalitativní úroveň montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace, která má ještě přísnější požadavky na výrobce i na montáž staveb, než zákonná certifikace. Slouží tak jako nástroj kultivace trhu s dřevostavbami a vytváří tlak na dodavatele dřevostaveb sdružených v ADMD, aby technické parametry staveb neustále zlepšovali.
 
Více informací o Asociaci dodavatelů montovaných domů a jejích partnerech a členech na http://www.admd.cz/.