Partnerství uzavřená společností Lindab CZ

 

Lindab ČLENEM ČESKÉ RADY PRO ŠETRNÉ BUDOVY

Lindab, s. r. o. patří k zakládajícím členům České rady pro šetrné budovy (CZGBC), která vznikla v roce 2009 s cílem prosazovat v tuzemsku principy šetrného stavebnictví. Na začátku měla Rada 16 členských společností, nyní jich je téměř 90. Lindab nyní získal od CZGBC nový členský certifikát.
 
Karel Kleinmond, jednatel Lindab s. r. o., komentuje členství Lindabu v CZGBC: „Dlouhodobou vizí celého koncernu Lindab je dodávat na trh produkty šetrné k životnímu prostředí. Naše stavby jsou nízkoenergetické a bez problémů splňují přísné požadavky na nízkoenergetické a pasivní budovy.  Členství Lindabu v Radě je proto plně v souladu s celkovou firemní strategií. Protože členské společnosti Rady se rekrutují z širokého spektra sektoru šetrného stavebnictví - od projektantů a architektů přes dodavatele technologií a materiálů až po stavební firmy - je to pro nás vynikající příležitost, jak sdílet zkušenosti s firmami, které k výstavbě přistupují obdobným způsobem jako my. Komunitu Rady dnes tvoří na 450 odborníků na environmenálně šetrnou výstavbu. Těší nás, že se můžeme připojit k lídrům v prosazování principů udržitelnosti výstavby a začlenit se do činnosti Rady v jejích pracovních skupinách.“
 
CZGBC je nezisková organizace, jejíž misí je podnítit český trh ke změně navrhování, výstavby, rekonstrukce, provozu i demolice budov a urbanistických celků tak, aby jejich prostředí bylo zdravé a environmentálně i společensky ohleduplné. Cílem CZGBC je dosáhnout stavu, kdy se šetrné budovy v Česku stanou standardem. CZGBC je součástí světové sítě obdobně zaměřených Rad (WGBC), která dnes sdružuje Rady z více než 100 zemí. Díky 100 000 budovám s téměř miliardou m² registrované šetrné plochy má toto globální sdružení významný vliv a dopad na sociální i environmentální změny.
 
Více informací o České radě pro šetrné budovy i jejích členech na www.czgbc.org.
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lindab partnerem Asociace dodavatelů montovaných domů

 
Lindab, s. r. o. se stal partnerem Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), která sdružuje výrobce, dodavatele a poskytovatele služeb v oblasti montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva. Partnerství je podmíněno dlouhodobou spoluprací s několika řádnými členy asociace a doporučením nejméně jednoho z nich.
 
„Je nám potěšením být součástí profesního sdružení, jehož cílem je poskytovat zájemcům odborné poradenství a garantovat zákazníkům nejvyšší kvalitu stavby. Naše firemní hodnoty se s vizemi ADMD zcela shodují. Jsme proto velmi rádi, že s Asociací a jejími členy můžeme spolupracovat a sdílet své zkušenosti,“ uvádí Pavel Kovanic, obchodní ředitel pro oblast Stavební komponenty společnosti Lindab s. r. o.
 
ADMD je nevládní zájmové sdružení působící na českém trhu od roku 2013. V současné době má 18 členů a 29 partnerů, kteří se zavázali dodržovat jakostní standardy podle Dokumentu národní kvality (DNK). DNK zajišťuje technickou kvalitativní úroveň montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace, která má ještě přísnější požadavky na výrobce i na montáž staveb, než zákonná certifikace. Slouží tak jako nástroj kultivace trhu s dřevostavbami a vytváří tlak na dodavatele dřevostaveb sdružených v ADMD, aby technické parametry staveb neustále zlepšovali.
 
Více informací o Asociaci dodavatelů montovaných domů a jejích partnerech a členech na http://www.admd.cz/.
 
 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Lindab Vzduchotechnika členem Centra pasivního domu

Stanislav Němeček, vedoucí prodeje vzduchotechniky Lindab s. r. o., k motivům stát se členem Centra pasivního domu (CPD) uvedl: „Legislativa EU v rámci směrnice EPBD II zavazuje Českou republiku k energeticky šetrné výstavbě; od roku 2020 se musí všechny budovy stavět s téměř nulovou spotřebou energie. Proto považujeme za potřebné, aby diskusi v oblasti výstavby šetrných budov napříč expertní i laickou veřejností podněcovala širší platforma. A právě takovou je Centrum pasivního domu. V Lindabu máme rozhodně k tématu co říci: jsme výrobcem a dodavatelem vzduchotechniky a řešení vnitřního klimatu a máme v této oblasti řadu zkušeností, které můžeme sdílet s dalšími členy CPD. Mimo jiné i proto, že jsme v mimulém roce získali akvizicí přední evropské vzduchotechické společnosti MP3, Nather a IMP Klima a naše know-how je tak nyní zcela komplexní. Členství v CPD je pro nás zároveň vynikající příležitostí k tomu, abychom se poučili ze zkušeností dalších členů.”
 Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovým sdružením právnických a fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění odpovídající kvality pasivních domů.
 CPD bylo založeno v roce 2005 jeho dosavadním ředitelem Janem Bártou jako jedna z prvních organizací, které se v České republice cíleně zabývaly energetickou efektivitou ve stavebnictví. Dodnes je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší odbornou platformou, která podněcuje a moderuje diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejností.
LEPŠÍ INFORMOVANOST
Osvětové a vzdělávací aktivity CPD jsou zaměřené jak na investory, tak i na stavební experty a studenty architektonických či stavebních oborů. Pořádá specializované i obecnější kurzy na témata spojená s výstavbou a kontrolou kvality pasivních a nulových domů pro odborníky, stejně jako osvětové semináře a výstavy pro širokou veřejnost.
Jednou z největších akcí, do kterých je Centrum pasivního domu každoročně zapojeno, jsou listopadové mezinárodní Dny pasivních domů, které Centrum koordinuje v rámci České republiky a během nichž může veřejnost navštívit zdejší obydlené i ještě rozestavěné pasivní domy.
PRO STUDENTY I ODBORNÍKY
Prostřednictvím svých specializovaných projektů pomáhá CPD také studentům vysokých a vyšších odborných škol architektonických a stavebních směrů získat odbornou praxi u kvalitních českých i zahraničních firem.
V neposlední řadě CPD pořádá každý rok společně se svým slovenským partnerem veletrh a odbornou konferenci sloužící k výměně nejnovějších poznatků v oblasti pasivních domů. Na webových stránkách Centra najdete databázi pasivních domů v České republice s jejich kompletními technickými údaji a také databázi stavebních prvků využívaných při stavbě energeticky šetrných domů.
ZAJIŠTĚNÍ KVALITY
Centrum pasivního domu sdružuje prověřené architekty, projektanty, stavební firmy, výrobce stavebních materiálů a prvků a další odborníky se zkušenostmi s pasivní domy. Ti se v rámci svých aktivit spolupodílí na činnostech CPD a to zejména svými odbornými znalostmi a zkušenostmi a aktivně spolupracují s ostatními členy.