Domov seniorů Uherské Hradiště

Previous Next

Obrázek 1/10

Stručný popis :

Nástavba systémem LindabConstruline.
Nové 5. podlaží domova pro seniory – ŽB skelet T06B.
Nosná konstrukce z tenkostěnných RY, SKY, C a U profilů Lindab, vyplněná minerální vlnou a opláštěná SDK deskami. Fasáda ze sendvičových panelů Kingspan.
Plochá střecha, střešní krytina sendvičové panely Kingspan s mPVC fólií.
Odvodnění LindabRainline.

Používané produkty:

Především požadovaná nízká hmotnost nástavby a rychlost realizace, s možností jejího provedení během zimních měsíců přelomu roku 2009/2010, byla určujícím faktorem pro volbu stavební technologie systému LindabConstruline pro nástavbu 5.NP domova pro seniory v Uherském Hradišti. Konstrukční zvláštností byla potřeba vytvoření mezistropu, který dovolil přechod z pravidelného modulu panelového domu skeletu T06B s roztečí příčných nosných stěn 3,6 m na nepravidelný, s příčnými stěnami v modulech od 3 do 7,2 m. Mezistrop byl vytvořen ze stropnic C200 nesených na nízkých, 54 cm vysokých podpůrných stěnách z profilů C/U120. Příčné nosné stěny vlastní nástavby (profily C/U120) pak byly usazeny na dostatečně dimenzované stropnice a vynesli zároveň i konstrukci střechy s minimálním spádem (profily C/U200). Atypické bylo i opláštění nástavby. Konstrukce obvodových stěn z profilů se štěrbinami RY a SKY 150 byly vplněna minerální vlnou, z vnějšího líce však byly místo klasických oplášťovacích desek montovány přímo stěnové polyuretanové panely, tvořící vnější zateplenou fasádu. Vnitřní líc konstrukcí byl proveden dvojitým opláštěním protipožárních SDK desek s parotěsnou fólií. Vnější stěny tak mají U = 0,19 W/m2K. Jako střešní krytina byly použity opět sendvičové panely, tentokrát však typ SM s jádrem z polyuretanu a vrchní vrstvou z mPVC, s provedeným zavěšeným protipožárním SDK podhledem na stropnicích. Montáž vlastní konstrukce nástavby (stěny, střecha) o výměře 960 m2 proběhla za pouhých 11 pracovních dní skupinou 5 montážníků.