Lázeňský dům Janáček, Teplice nad Bečvou

Previous Next

Obrázek 1/9

Stručný popis :

Nástavba systémem LindabConstruline.
Nové 6. podlaží lázeňského pavilonu – ŽB skelet MS71.
Nosná konstrukce z tenkostěnných RY, SKY, C a U profilů Lindab, vyplněná minerální vlnou a opláštěná deskami Fermacell.
Sedlová střecha se sklonem 15°, střešní krytina Lindab Topline.
Odvodnění LindabRainline.

Používané produkty:

Rychlost výstavby, vynikající tepelně-technické a akustické vlastnosti , dobrá cena – to byly hlavní důvody, proč již v úvodní fázi studie investor zvolil pro nástavbu 5.NP lázeňského domu Janáček v Teplicích nad Bečvou stavební systém LindabConstruline.

Cílem bylo během deseti měsíců vyprojektovat a zrealizovat nástavbu na panelovém objektu o ploše celkem 650 m2, která obsahovala 18 jedno a dvojlůžkových pokojů (o ploše 20, resp. 25 m2) a jeden apartmán o ploše cca 35 m2, aby první hosté mohli pohodlí a krásný výhled do údolí řeky Bečvy z nových pokojů vyzkoušet již o vánočních svátcích a Silvestru téhož roku. 

Společnost Lindab byla v únoru 2010 oslovena projektantem, aby zpracovala na základě studie alternativní návrh nástavby ve svém stavebním systému LindabConstruline, který byl následně ve srovnání s původně uvažovanými variantami dřevostavby, resp. ocelového vyzdívaného skeletu vyhodnocen jako nejvýhodnější. V úvahu byla především brána rychlost celé realizace a cena hrubé stavby, s uvážením tepelnětechnických a akustických vlastností výsledných navržených skladeb.
 
Nástavba byla tedy následně vyprojektována jako kompletní tenkostěnná ocelová montovaná konstrukce Lindab s výplní minerální vlnou a opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell, pro zajištění potřebné protipožární odolnosti. Ocel byla využita jak na nosné stěny, tak konstrukci stropu a krovu střechy, která měla sklon 14°, aby vyhověl střešní krytině LindabTopline. V polovině dubna byla na stavební úřad předána dokumentace pro stavební řízení a požadavek investora na zpracování prováděcí dokumentace do konce května. Ke stavebním výkresům projekční kanceláře tedy připravila společnost Lindab  kompletní realizační dokumentaci a zajistila statické posouzení konstrukce. Začátkem června bylo na základě dokumentace vypsáno výběrové řízení s následným výběrem realizační firmy, kterou se stala stavební firma Sofizo ze Smržic u Prostějova, která již má za sebou několik úspěšných realizací systému LindabConstruline a která nejlépe vyhověla požadavkům investora na cenu, termíny i reference. Předání staveniště proběhlo na přelomu července a srpna. V průběhu druhého prázdninového měsíce proběhla výroba jednotlivých profilů konstrukce a jejich sestavení v prostorách firmy Sofizo. Vlastní montáž na staveništi byla zahájena po odstranění stávajících střešních skladeb ploché střechy v druhé polovině září usazením stěnových modulů a staveništní montáží stropů a krovů. V těsném sledu následovalo vnější opláštění Fermacellem a zakrytí krovu střešní krytinou LindabTopline, aby byla stavba uzavřena a mohly být zahájeny práce v interiéru. Veškeré práce včetně zateplení ostatních podlaží objektu a vybavení nástavby nábytkem byly ukončeny koncem listopadu 2011, tedy 3,5 měsíce po zahájení prací na staveništi.
Základní technické údaje:
Půdorysná plocha nástavby je cca 600 m2.
Nástavba je jednopodlažní, má valbovou střechu s přesahy 1,2 m přes nově vzniklé lodžie.
 
Veškerá nosná konstrukce je provedena z tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline. Obsahuje obvodové nosné stěny z profilů se štěrbinami RY/SKY šířky 150 mm pro minimalizaci tepelných mostů, vnitřní nosné stěny z profilů Lindab C a U šířky 120 mm, nosné stropy a konstrukci krovu z dalších profilů Lindab tvaru Z, C a U.
Nosná konstrukce je navržena tak, aby kopírovala nosný systém stávajícího objektu a nevnášela do něj síly a zatížení jiným způsobem a v jiných místech, než na co byl objekt v minulosti projektován.
Obvodové stěny obsahují 150 mm izolace mezi profily, 45 mm ve vnitřním instalačním roštu a 50 mm kontaktního zateplení na fasádě. Součinitel prostupu tepla stěnou je pak 0,18 W/m2K.
Strop obsahuje celkem 200 mm minerální izolace mezi profily, a 2x50 mm v půdním prostoru.
 
Obvodové stěny, nosné vnitřní stěny i stropy jsou opláštěny sádrovláknitými deskami Fermacell pro zajištění dostatečné statické odolnosti konstrukcí, požárních vlastností a požadované akustiky skladeb.
Jako střešní krytina je použita imitace taškové krytiny – tašková tabule LindabTopline v tmavě šedé barvě, která je doplněna odvodněním LindabRainline ve stejném barevném odstínu.