Nástavba SSP Na Vozovce, Olomouc

Previous Next

Obrázek 1/9

Stručný popis :

Nástavba systémem LindabConstruline.
Nové 5. podlaží zděné budovy s nutností odstranění původního krovu.
Nosná konstrukce z tenkostěnných RY, SKY, C a U profilů Lindab, vyplněná minerální vlnou a opláštěná deskami Fermacell.
Sedlová střecha se sklonem 5°, střešní krytina i opláštění stěn drážkovou krytinou Lindab Seamline.
Odvodnění LindabRainline.

Používané produkty:

Architektonická kancelář Studio JKL byla v roce 2004 postavena před nelehký úkol. Vytvořit nástavbu celého podlaží Střediska sociální prevence v Olomouci, přičemž nebylo možno využít stávající střešní konstrukci objektu díky její nevyhovující pevnosti. Nutnost postupného odbourávání krovu s průběžnou výstavbou nové konstrukce – tedy zejména rychlost realizace – bylo jedním z nejdůležitějších kritérií při volbě systému LindabConstruline jako nosné stavební technologie.
Nástavba byla koncipována jako jednoduchý kompaktní tvar se sedlovou střechou s minimálním sklonem 5°, pro zdůraznění nové konstrukce kompletně opláštěný plechovou fasádou i krytinou – vše falcovaná krytina LindabSeamline v barvě stříbrná metalíza.
 
Realizace proběhla v měsících leden až květen roku 2011 Stavební firmou Vymětal. Tenkostěnná ocelová konstrukce rostla postupně. Na zemi montážníci připravili jednotlivé stěnové rámy, které byly v okamžiku odstranění příslušné části krovu vyzdviženy na střechu a umístěny na věnec obvodového zdiva a ihned doplněny konstrukcí střechy s bedněním a fólií. Tento krok se opakoval několikrát, vždy v takových celcích, aby je bylo možno neprodleně zajistit proti dešti. Postupně bylo doplňováno opláštění deskami Fermacell na stěnách s následnou montáží roštu a bednění odvětrané fasády. Na závěr proběhly klempířské práce položení krytiny LindabSeamline na stěny a střechu s montáží bezpečnostních prvků LindabSafety (sněhové zábrany a lávky pro přístup ke komínům). Za zmínku stojí přizpůsobení formátu drážkové krytiny na stěnách šířkám oken, aby byla zajištěna co největší architektonická čistota pohledových stran fasády.
 
Pro nástavbu společnost Lindab zajistila statické posouzení konstrukce nástavby, připravila montážní dokumentaci a průběžně prováděla autorský dohled na stavbě. Na konstrukci byly dodány ocelové pozinkované profily typu RY/SKY 150 se štěrbinami pro obvodové stěny, C/U4 120 na vnitřní nosné stěny a C200 na konstrukci krovu. Pro opláštění a zastřešení byly dodány předfalcované pásy LindabSeamline v barvě stříbrná metalíza s odvodněním LindabRainline ve stejné barevné i povrchové úpravě – HB Polyester se zárukou 30 let na nepoškození povrchu. Komplet byl doplněn sněhovými zábranami a lávkami se zábradlím LindabSafety.