Rodinný dům Klínec

Previous Next

Obrázek 1/9

Stručný popis :

Rodinný dům realizovaný systémem LindabConstruline.
Přízemní dům se zděným suterénem s půdorysem 8 x16 m.
Nosná konstrukce z tenkostěnných RY, SKY, C a U profilů Lindab, vyplněná minerální vlnou a opláštěná deskami Fermacell.
Provětrávaná fasáda z trapézového plechu Lindab LVP20.
Střecha se sklonem 30°, střešní krytina falcovaná LindabSeamline.
Odvodnění LindabRainline.

Tradice v novém – inspirace tradiční skandinávskou architekturou i dřevěnicemi z podještědí, kombinující klasickou zděnou technologii suterénu zapuštěného do terénu s nízkoenergetickou montovanou stavbou přízemí systémem LindabConstruline – to je v roce 2009 postavený rodinný dům v obci Klínec, na úpatí brdských lesů.
Cílem architekta bylo vytvořit stavbu, která by dodržela charakter okolní zástavby , předepsané regulativy obce, ale současně na první pohled prezentovala jak svůj charakter montované stavby, tak původ technického řešení  stavební technologie - Švédsko. To vedlo na, v našich podmínkách nezvyklé, promítnutí „kovového“ původu nosné konstrukce na fasádu – volbu trapézového plechu vínové barvy s bílými doplňky. Až téměř strojařská technologie nosné konstrukce stavby z tenkostěnných ocelových profilů je tak podtržena technicistním vzhledem přízemí stavby. Suterén přiznává „klasiku“ kontaktním zateplením i šedivou barvou „cementu“. Tradiční tak zůstává hmota stavby a její barevnost, netradiční je koncept fasády. Poněkud skryty prvnímu pohledu zůstávají moderní technologie a nízkoenergetické vlastnosti stavby.
Systém LindabConstruline představuje stavební systém samonosných konstrukcí obvodových stěn, stropů a vnitřních nosných příček, kombinující řadu technologií a výrobků z tenkostěnné oceli. Nosná konstrukce stěn je tvořena tenkostěnnými ocelovými profily se štěrbinami eliminujícími tepelné mosty, je vyplněna minerální vlnou Rockwool a opláštěna deskami Fermacell, které celou konstrukci stabilizují. Celková tloušťka izolace 290 mm  dává stavbě vynikající tepelně-technické vlastnosti se součinitelem prostupu tepla U = 0,15W/m2K stěnami a 0,11 W/m2K stropem. Vnější fasádu zde atypicky tvoří trapézový plech Coverline, zastřešení krytina se stojatou drážkou Seamline a odvodnění zajišťuje systém Rainline. Stavebnicový systém výrazně stavbu urychlil, stavba domu se realizovala v období necelých devíti měsíců včetně komplikovaných a rozsáhlých zemních prací a stavby zděného suterénu. Vlastní montovaná konstrukce vyrostla za 3 dny, a další 3 dny trvalo její uzavření krovem s OSB deskami a vnějšími deskami Fermacell tak, aby mohly být dodány okna a zahájeny práce v iteriéru a na fasádě. Majitelé si zvolili z široké škály barevných odstínů moderní tmavě červeno – šedou kombinaci, s výraznými prvky v bílé barvě. Moderní materiál, variabilita, suchý proces výstavby – to vše jsou vlastnosti, kterými systémy Lindab disponují a které je předurčují  k oblibě u stavbařů, kteří preferují rychlou, přesnou montáž a servis jednoho dodavatele i stavebníků, kteří požadují originalitu a vysokou kvalitu bydlení.