Servisní a kontrolní otvory

Servisní a kontrolní otvory

Servisní a kontrolní otvory

Potrubí musí být sestaveno tak, aby bylo možné jej uvnitř čistit. Počet servisních otvorů, rozměry a metody čištění se liší dle místních podmínek. Doporučené pravidlo umísťování servisních otvorů je minimálně všude tam, kde dochází ke změně úhlu který je roven, nebo větší než 45°.