Typy ventilačních systémů

Typy ventilačních systémů

Přirozená ventilace

Jedná se o nejjednodušší systém. Používá se pro nejjednodušší aplikace, ačkoliv není doporučena jako komplexní systém řešení pro domy. Přirozené konvekce je dosaženo rozdílem teplot přívodního a vnitřního vzduchu.

 

Rozvod přebytečného tepla     

Jedná se pouze o řešení rozvod tepla získaného z krbové vložky, kamen či jiného zařízení podobného typu, které si dnes majitelé domů instalují na základě zvyšujících se cen za dodávky tepla. Užitím našeho potrubního systému kombinovaným s ventilátory lze snadno distribuovat přebytek tepla do jiných částí domu.

Řízený odtah

Přívodní vzduch je získáván pouze netěstnostmi obálky budovy, průvzdušností oken či přes ventily čerstvého vzduchu.

Řízený odtah i přívod

Jedná se o nejlepší systém. Doporučením je i umístění rekuperační jednotky která předává přes tepelný výměník teplo z odtahovaného vzduchu do vzduchu čerstvého a tím ho ohřívá. Tímto způsobem dochází ke značné úspoře energie.

Lindab doporučuje!