Průvodce

Ventilation

 • 1.
  Typy ventilačních systémů
 • 2.
  Systém
 • 3.
  Potrubí a digestoře
 • 4.
  Servisní a kontrolní otvory
 • 5.
  Talířové ventily
 • 6.
  Čerstvý vzduch vytváří změny

Typy ventilačních systémů

Přirozená ventilace

Jedná se o nejjednodušší systém. Používá se pro nejjednodušší aplikace, ačkoliv není doporučena jako komplexní systém řešení pro domy. Přirozené konvekce je dosaženo rozdílem teplot přívodního a vnitřního vzduchu.

 

Rozvod přebytečného tepla     

Jedná se pouze o řešení rozvod tepla získaného z krbové vložky, kamen či jiného zařízení podobného typu, které si dnes majitelé domů instalují na základě zvyšujících se cen za dodávky tepla. Užitím našeho potrubního systému kombinovaným s ventilátory lze snadno distribuovat přebytek tepla do jiných částí domu.

Řízený odtah

Přívodní vzduch je získáván pouze netěstnostmi obálky budovy, průvzdušností oken či přes ventily čerstvého vzduchu.

Řízený odtah i přívod

Jedná se o nejlepší systém. Doporučením je i umístění rekuperační jednotky která předává přes tepelný výměník teplo z odtahovaného vzduchu do vzduchu čerstvého a tím ho ohřívá. Tímto způsobem dochází ke značné úspoře energie.

Lindab doporučuje!

Detaily vzduchotechnického systému

Existuje mnoho různých řešení ventilace spolu s rekuperačními jednotkami, ventilátory a dalšími zařízeními. Jedno mají ale všechny systémy společné. Jsou to potrubní rozvody se všemi komponenty.

Lindab Safe Click potrubní systém zahrnuje veškeré potřebné komponenty spolu s dvoubřitým těsněním pro zamězení úniku vzduchu (třída těsnosti D).

Lindab také nabízí velmi rychlou a snadnou instalaci.

Potrubí a digestoře

Potrubí a digestoře

Potrubí by mělo být kotveno těsně na několika místech za účelem omezení přenášení vibrací.  Odtahy z digestoří by měli být ideálně vedeny samostatným potrubím.

Servisní a kontrolní otvory

Servisní a kontrolní otvory

Potrubí musí být sestaveno tak, aby bylo možné jej uvnitř čistit. Počet servisních otvorů, rozměry a metody čištění se liší dle místních podmínek. Doporučené pravidlo umísťování servisních otvorů je minimálně všude tam, kde dochází ke změně úhlu který je roven, nebo větší než 45°.

Talířové ventily

Když je potrubí potrubí z několika místností svedeno dohromady, je nezbytné umístit talířové ventily v různých místnostech tak, aby vzdálenost mezi nimi byla co nejdelší. Je to z důvodu snížení rizika přeslechů, neboli hluku přenášeného z jedné místnosti do druhé. Další možností je samozřejmě umístění tlumičů hluku.

V ložnicích a obývaných místnostech musí být talířové ventily umístěny nejdále od dveří, jak je to možné. Je to z důvodu dosažení optimálního provětrání.

V koupelnách je doporučení umísťovat talířové ventily (pokud je to možné) nad vanou, či sprchovým koutem.

Na šikmých stropech v podkroví je doporučení umísťovat talířové ventily nejvýše jak je to možné. Je to z důvodu vyhnutí se tvorby vzduchových kapes, kde nebude proudit žádný vzduch.

... neucítíte, neuslyšíte, ale všimnete si !

Jsou to malé věci v životě, které mohou způsobovat veliké rozdíly. Čerstvý vzduch je jedna z věcí, kterou nemůžeme přímo vidět, ale která je velmi důležitá. Zdravé vnitřní klima významně ovlivňuje pocity, nálady i pracovní výkony.