JF FIRE

Popis

Axiální ventilátory s ventilátorovou skříní z pozinkovaného ocelového plechu s připojovací komorou přístupnou z boku přes odnímatelná dvířka.

Standardní asynchronní motor s kotvou nakrátko, stupeň krytí IP55, třída izolace H, certifikován pro 400ºC/2h. Standardní napětí 230/400V 50Hz pro jednorychlostní motory a 400V 50Hz pro dvourychlostní motory.

Ventilátorová skříň je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. Vnitřní stěna skříně je opatřena perforovanými pozinkovanými plechy.

Tlumiče hluku jsou vyplněny minerální vlnou s vysokou akustickou pohltivostí, která účinně brání šíření hluku z ventilátorů.

Jednosměrný ventilátor JF UN je opatřen ochranným krytem na straně sání a deflektorem na straně výtlaku. Reversibilní ventilátor JF RE je vybaven deflektorem na obou stranách. Deflektor odklání proud vzduchu od stropu a překážek bránících volnému proudění vzduchu, například trámů nebo vzduchotechnického potrubí a tím zajišťuje kvalitní profouknutí celého objemu vzduchu směrem k nejbližšímu odtahu.

Ventilátory jsou určeny pro podzemní parkoviště automobilů a rozlehlé prostory, ze kterých je potřeba odvádět znečištěný vzduchu, anebo v případě požáru kouř a zplodiny hoření. Ventilátory jsou navrženy s ohledem na minimalizaci konstrukční výšky potřebné pro jejich instalaci.

Ventilátory jsou homologovány akreditovanou evropskou laboratoří APPLUS v souladu s normami EN 12101-3:2002, EN 12101-3:2002/AC:2005