JFC FIRE

Popis

Axiální ventilátor s vyztuženou ventilátorovou skříní kruhového průřez vyrobenou z pozinkovaného ocelového plechu. Ventilátory mají připojovací komoru přístupnou z boku přes odnímatelná dvířka.

Standardní asynchronní motor s kotvou nakrátko, stupeň krytí IP55, třída izolace H, certifikován pro 400ºC/2h. Standardní napětí 230/400V 50Hz (nebo 265/460V 60Hz) pro jednorychlostní motory a 400V 50Hz (nebo 460V 60Hz) pro dvourychlostní motory.

Skříň ventilátoru je zhotovena z pozinkovaného ocelového plechu. Vnitřní stěna skříně je opatřena perforovanými pozinkovanými plechy.

Tlumiče hluku jsou vyplněny minerální vlnou s vysokou akustickou pohltivostí, která účinně brání šíření hluku z ventilátorů.

Jednosměrný ventilátor JFC UN je opatřen ochranným krytem na straně sání a deflektorem na straně výtlaku.

Reversibilní ventilátor JFC RE je vybaven deflektorem na obou stranách. Deflektor odklání proud vzduchu od stropu a překážek bránících volnému proudění vzduchu, například trámů nebo vzduchotechnického potrubí a tím zajišťuje kvalitní profouknutí celého objemu vzduchu směrem k nejbližšímu odtahu.

Ventilátory jsou určeny pro podzemní parkoviště automobilů a rozlehlé prostory, ze kterých je potřeba odvádět znečištěný vzduchu, anebo v případě požáru kouř a zplodiny hoření. Ventilátory jsou navrženy s ohledem na minimalizaci konstrukční výšky potřebné pro jejich instalaci.

Ventilátory jsou homologovány akreditovanou evropskou laboratoří APPLUS v souladu s normami EN 12101-3:2002, EN 12101-3:2002/AC:2005