LKV

Popis

PKV/LKV je čtvercový difuzor typu PKA/LKA s integrovaným motorem, určený pro přívod vzduchu při variabilním objemovém průtoku (VAV). Díky integrované motorizované klapce je udržován konstantní průtok a tzv. Coanda efekt. Nastavení klapky je možné regulovat pokojovým regulátorem, BMS či jiným kontrolním signálem v rozpětí od 0 do 10 V.

  • Objemový průtok je možné regulovat v rozpětí 0-100 %
  • Možnost přednastavení minimálního a maximálního objemového průtoku *)
  • Nastavení lze měnit pomocí PC nástroje Belimo
  • Tlak v zóně VAV musí být regulován (viz strany 518-525)
  • Difuzor by měl být instalován spolu s plenum boxem typu MBAV
  • U výstupu se doporučuje použití PKA/ LKA (viz strany 57/81)

*) Nastavení se provádí na základě předem definovaného dosažitelného konstantního tlaku ve vzduchovodu přímo před difuzorem. Difuzor se obvykle používá při konstantním tlaku 30-50 Pa.

1 Software

  • Cadvent

    Cadvent je projekční software zaměřený na vzduchotechniku s nástroji pro kreslení, dimenzování, výpočty a tvorbu specifikací.