Z profily

Previous Next

Obrázek 1/2

Popis

Tenkostěnné ocelové Z pozinkované profily vyráběné válcováním za studena z pásů plechu o tloušťkách 0,7 až 3,0 mm.

Použití: vaznice a paždíky montovaných hal, krokve
Materiál: ocel S350GD dle EN 10346:2009 s mezí pevnosti 420 MPa s mezí kluzu 350 MPa. Žárové zinkování Z275.
Rozměrová řada: Z100, Z120, Z150, Z200, Z250, Z300 a Z350
 
Dodávky v požadovaných délkách: min. délka 1,6 m, max. délka 13,0 m.
 

Pro statický návrh Z profilů slouží software LindabStructuralDesigner.

2 Software