Regula Secura

Popis

Regula Secura je ochrana před kondenzací jak pro chladící trámy, tak i fasádní systémy, spolupracující s elektronickými řídícími systémy, jako například Regula Combi či jakýmkoliv jiným zařízením s termoelektrickými ovládacími články. Při vytvoření kondenzátu na přívodním potrubí vyšle čidlo vlhkosti Regula Secura signál, který uzavře ventil pro přívod chladné vody.

  • Předchází problémům způsobeným kondenzací
  • Pro chladící trámy a fasádní systémy

1 Software

  • Cadvent

    Cadvent je projekční software zaměřený na vzduchotechniku s nástroji pro kreslení, dimenzování, výpočty a tvorbu specifikací.