Energetická úspornost

Cyprion nabízí nástroj pro srovnávání parametrů tepelné izolace, ale i výpočet návratnosti investice do silnější izolace, než která byla původně uvažována.
 
Cyprion, v kombinaci s modulem pro stanovení tepelných ztrát, vyhodnotí energetickou náročnost budovy Lindab a automaticky porovná výsledky se zákonnými požadavky norem DIN.