Webové aplikace

​Webové aplikace jsou alternativním nástrojem k instalovanému softwaru Lindab. Je možné použít tyto aplikace rychle a bez potřeby registrace. V tuto chvíli jsou dostupné tyto nástroje:

Tato aplikace slouží k dimenzování zatížení trapézových plechů Lindab. je možné analyzovat model prostého nosníku ale rovněž spojité nosníky a simulovat možná zatížení. Výsledkem je analýza zatížení podle mezních stavů..
 
Aplikace EC3 Library obsahuje materiálové a geometirické vlastnosti profilů Lindab. A to jak profilovaných plechů pro opláštění, zastřešení a konstrukci, tak lehké vaznice. Vlastnosti jsou kalkulovány v souladu s EC3 a jsou dostupné pro zvolené země Evropy.
 
Lindab Art Designer
 
Vytvořte si svůj svébytný design fasády pomocí této webové aplikace. Umožní Vám nadefinovat Váš vzhled fasády dle libovolného obrázku z Vaší galerie. Design výsledné fasády lze libovolně modifikovat. Výsledný efekt je tvořený otvory různé velikosti a hustoty. Pomocí této metody lze vytvářet na fasádě složité motivy. Aplikace umožňuje exportovat výsledný design.