En god arbejdsplads

At optræde som en pålidelig og etisk forretningspartner og opfylde vores kunders, leverandørers og andre partneres forventninger, har altid været nøglen til Lindabs succes. I denne kontekst spiller vores Etiske Kodeks og Lindabs kerneværdier en afgørende rolle med hensyn til at fastlægge og definere vores adfærd og aktiviteter.

Lindab arbejder kontinuerligt på, at være en innovativ, tryg og god arbejdsplads. Derfor har også lagt et mål om at blive blandt Danmarks bedste arbejdspladser i 2020.
 

Vil være blandt de bedste
For at dette mål kan indfries har vi valgt at samarbejde med Great Place to Work.
Great Place to Work er et verdensomspændende analysevirksomhed specialicerer sig i at certificere virksomheder ud fra medarbejderundersøgelser og kulturanalyser og benchmarke virksomheder udfra visse kriterier.
 
Great Place to Work certificeringsprogrammet er baseret på medarbejderundersøgelser og kulturprofiler.
Dermed er det både medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen, samt en vurdering af arbejdspladsens organisations- og lederpraksis, der ligger til grund for certificeringen.
 
 
 

Kriteriet for at blive Great Place to Work® certificeret er:
 
  • Et gennemsnit på 70% i hver af fem givne dimensioner i undersøgelsen
  • En kulturprofil score på 50%
 
 
Great Place to Work certificeringsprogram
Certificeringsprogrammet er det første og eneste, som både er baseret på medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen og på en evaluering af den enkelte arbejdsplads' interne ledelses- og organisationspraksis.
 
Certificeringsforløbet bidrager med indsigt i egne styrker og indsatsområder. Som en del af forløbet vil Great Place to Work analysere jeres resultater og give konkrete anbefalinger til jeres arbejde med at øge graden af tillid mellem ledelse og medarbejdere.
Læs her en pressemeddelelse om vores certificering.
 
 

Billede fra den 14. november 2017, ved overrækkelse af placeringen som den 26. bedste arbejdsplads i Danmark.
 
Se flere billeder fra overrækkelserne her.