juni 03, 2014

Lindab med i bæredygtighedsprojekt

Lindab er en af initiativtagerne til et nyt forprojekt i Realdania-initiativet Klimaspring. Forprojektet har arbejdstitlen ”Fremtidens Blå Tag”, og sammen med syv andre parter håber Lindab at få støtte til at udvikle nye bygningsintegrerede løsninger til lokal håndte-ring og genanvendelse af regnvand.

Sammen med projektets øvrige parter, heriblandt arkitekter, produktdesignere og ingeniører, vil Lindab afdække mulighederne for at koble lokale elementer, såsom forskellige former for brugs-tanke, der opsamler og forsinker regnvandet, på afløbssystemet. Målet er at udvikle en løsning, som gør det muligt at forsinke, opfange, styre og genanvende regnvand på eller ved bygninger. Fremtidens forventede større regnmængder bliver således en ressource frem for en byrde.
 
Løsning med internationalt potentiale
Produktchef Søren Bech fra Lindab er begejstret for potentialerne i forprojektet og håber, at Realdania ligeledes kan se værdien i idéen om et bygningsintegreret afløbssystem.
”Parterne har mødtes flere gange i løbet af foråret, og hver gang er der kommet spændende forslag og innovative løsningsmodeller på bordet. Der er helt kart er stort potentiale i en løsning, der gør det muligt at styre og udnytte de store mængder regnvand, som de seneste år har givet mange boligejere grå hår på grund af oversvømmelser,” siger Søren Bech.
 
”Målet er at udvikle en løsning, der gør det muligt at genanvende og opbevare regnvandet på ens egen parcel og samtidig aflaste det offentlige kloaksystem. Jeg er sikker på, at der ligger nogle store kommercielle muligheder heri. Også på internationalt plan, da en sådan løsning også vil kunne bruges på steder, hvor rent vand er en mangelvare,” konkluderer han.
 
Boligejerne skal engageres
Et andet aspekt i projektet er spørgsmålet om, hvordan man får private boligejere på banen i forhold til at tage aktiv del i udfordringen med at klimatilpasse vores byer. Håbet er, at de vand-styringssystemer, projektet søger at udvikle, kan blive den nye ’solcelle-bølge’.
”Hvis vi skal overbevise boligejerne om, at de skal tage ansvar for det vand, der falder på deres bygninger, skal de kunne se den værdi, vandet tilfører. Derfor er genanvendelse et vigtig ele-ment i projektet,” forklarer Søren Bech.
 
Fakta om Klimaspring
·         Klimaspring er et Realdania initiativ, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsnin-ger til håndtering af regnvand i tætte eksisterende byområder.
·         Ambitionen er at skabe grøn vækst, bedre byer og sætte Danmark på verdenskortet in-den for klimatilpasning.
·         Der ydes faglig og økonomisk støtte til konsortiedrevet innovation i hele forløbet fra den første ide til den markedsførte løsning.
·         Realdania har afsat 60 mio. kr. til initiativet, der løber fra 2013-2017.
·         Smith Innovation er fagligt sekretariat for initiativet.
 
Fakta om ’Fremtidens Blå Tag’
·         ’Fremtidens Blå Tag’ det tiende forprojekter i Klimaspring.
·         Parterne bag forprojektet er:
o    Lindab, producent af tagrendesystemer og stålprofiler
o    Mosbaeck A/S, producent af vandbremser og afløbsregulatorer
o    Holscher Design, et af Skandinaviens førende designbureauer
o    Arkitekt MAA Leif Rønby, selvstændig arkitekt med speciale i boligrenovering
o    ALECTIA, rådgivende ingeniører
o    Nordvand, kommunal forsyningsvirksomhed
o    Troels V & Søn, bygningskonstruktør med speciale i midlertidig arkitektur