maj 20, 2015

Lindab investerer i nyt distributionscenter

Lindab har besluttet at investere i et 8,000 m2 stort distributionscenter, der vil blive placeret nær den eksisterende produktionsenhed i Grevie, Sydsverige.

​Initiativet er i tråd med Lindabs strategi om at effektivisere arbejdsgangen fra køb til distribution til kunden. Med et meget effektivt og automatiseret distributionscenter, hvor store mængder håndteres omkostningseffektivt, vil kunden drage fordel af bedre tilgængelighed og hurtigere leverancer, både direkte fra fabrikken og gennem filialer. Ved at optimere vores working capital opstår der muligheder for at udvide området og skabe et
bredere produktprogram til Lindabs kunder.

Lindab's koncernchef Anders Berg udtaler:

"De nordiske lande er vores største salgsregion, og at have et yderst effektivt distributionscenter nær vores eksisterende produktionsfacilitet her i Grevie er en hjørnesten for vores fortsatte udvikling. Det er helt i tråd med vores strategi om at binde mindre kapital og give endnu flere services til vores kunder, store og små.

Vi ser en stigende tendens til små og hyppige ordrer, og det er vigtigt at opfylde vores kunders krav på den bedst mulige måde. Med det nye distributionscenter kan vi øge omsætningen af produkter og udvikle vores profitable vækst.

”Vi ser dette som et stort og vigtigt skridt i styrkelsen af distributionen til vores kunder - at skabe et center for distribution med fokus på hele flowet, hvor fabrikkernes rolle fremadrettet bliver at være mere strømlinede producenter, mens distributionscentret håndterer leverancerne til kunderne og vores mange filialer."

Det nye distributionscenter vil være fuldt operationelt i 2017 og vil blive et centralt knudepunkt for Lindabs logistik.