november 01, 2012

Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg

Lindab har den 31. oktober 2012, opnået en grøn smiley fra Arbejdstilsynet, efter et uanmeldt besøg på Langkær 20 i Haderslev.

Formålet med besøget var at konstatere om virksomheden opfylder arbejdsmiljølovens krav.

Arbejdstilsynet mødte op med 2 tilsynsførende og gennemgik produktion, lager, administration og kantine, altså hele matriklen i Haderslev.
Arbejdstilsynet konstaterede efter besøget; At der ikke er forhold, der giver anledning til at foretage sig yderligere.
 
Produktionschef Preben Rønnow udtaler ” Jeg vil gerne rose alle medarbejdere som var med ved tilsynet, for den åbenhed og velvilje I udviste, med at fortælle om vores arbejde, for at gøre Lindab til en sikker arbejdsplads. Det er med glæde og stolthed at jeg kan fortælle at vi har opnået en GRØN SMILEY!”
 
Du kan læse mere om den grønne smiley her: Arbejdstilsynet