januar 09, 2014

Göran Hultmark udnævnes til adjungeret professor i ventilation

Civilingeniør Göran Hultmark tilknyttes Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København som adjungeret professor i ventilation.

”Vi er glade for at kunne byde Göran Hultmark velkommen som adjungeret professor, hvor han med sin store erfaring og ekspertise kan styrke SBi’s indsats på ventilations-, opvarmnings- og køleområdet. For at nå de nationale energimål skal der tænkes og udvikles nye systemløsninger til ventilation i fremtidens bygninger, og det har vi en forventning om, at Goran Hultmark kan bidrage med”, siger forskningschef Søren Aggerholm, som er leder af SBi’s forskningsafdeling Energi og Miljø.

Göran Hultmark blev uddannet som civilingeniør fra Lunds Tekniska Högskola i 1977. Det sidste år af uddannelsen gennemførte han på Chalmers Tekniska Högskola, samtidig med at han var ansat som forskningsassistent med fokus på solenergi. Hans forskningsarbejde inden for energisektoren har ført til 16 patenter og 20 videnskabelige rapporter. Göran Hultmark arbejder i dag som udviklingschef hos Lindab A/S i Farum ved København. Desuden er han formand for Euroventkomitéen ’Chilled Beams’, der beskæftiger sig med kølebafler.

Som rådgivende ingeniør gennemførte Göran Hultmark flere forskningsprojekter for Statens Råd För Byggnadsforskning i Sverige. Et eksempel er ’Sunclayprojektet’ fra 1979, hvor solenergi for første gang blev lagret fra sommer til vinter ved at opvarme jorden med væske i rørledninger. Et andet eksempel er varmepumpen ved Hammargårds rensningsværk i Kungsbacka, som var den første, der kunne forsyne et større område af en by med varme. I 1982 udviklede han den første generation af ’HT-solfangeren’, der siden er blevet installeret i mere end halvdelen af alle store solvarmeanlæg i Europa, og som endnu den dag i dag produceres af Arcon i Danmark.
I 1998 resulterede et forskningsprojekt i den første kølebaffel, der inducerer rumluft fra undersiden, hvorefter luften spredes i rummet. Kølebaflen er indtil nu produceret i mere end 200.000 eksemplarer og
kendes under navnet ’Professorbaflen’.
Göran Hultmarks interesse for energisystemer, energibesparelser og indeklima har i de seneste år ført til udvikling af nye systemløsninger til ventilation i bygninger. Et eksempel er Variable Air Volume-systemet (VAV) ’Pascal’, hvor ventilatorerne optimeres til hvert enkelt rum til lavest muligt omdrejningstal og mindst muligt energiforbrug samtidigt med, at hele anlægget på en enkel måde kontrolleres i rummet.
Göran Hultmark har i samarbejde med SBi udviklet et innovativt to-rørsbaffelsystem, kaldet ’Solo’, til både køling og opvarmning af bygninger. Systemet kan præstere et termisk indeklima, som mindst er på niveau med det, et firerørssystem kan præstere, men med lavere energiforbrug. To-rørssystemet adskiller sig ved, at temperaturniveauerne i fremløb og returløb er næsten de samme som rumtemperaturen, og det medfører dels mulighed for at overføre varme og kulde direkte mellem rum, dels at det er enklere at bruge vedvarende energikilder til opvarmning og køling. Resultaterne er samlet i SBi-rapporten ‘Study of a Two-Pipe Chilled Beam System for both Cooling and Heating of Office Buildings.’
I anledning af udnævnelsen holder Göran Hultmark en tiltrædelsesforelæsning med titlen Alternative systemløsninger for energibesparelser i bygninger. Forelæsningen finder sted torsdag 16. januar 2014 kl. 14 på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Auditoriet (1.008). Der vil efterfølgende være en reception.
Alle er velkomne til at overvære forelæsningen.
 
Yderligere oplysning hos forskningschef Søren Aggerholm (soa@sbi.aau.dk), telefon 99 40 23 97, mobil 51 31 63 06.