Produkter og løsninger


Ventilation
Ventilation tilbyder systemløsninger indenfor ventilation og indeklima. Produkterne og systemløsningerne fra ventilationsdelen henvender sig til installatører og andre købere indenfor ventilations-branchen. Produktområderne er cirkulære kanalsystemer og tilbehør, tekniske ventilationsprodukter og systemer og maskiner til fabrikation af produkter til cirkulære kanalsystemer. Desuden tilbyder Ventilation også software til design, beregnings- og planlægningsprogrammer til komplette løsninger til ventilation og indeklima.  

Byggekomponenter
Byggekomponenter forsyner byggeindustrien med en lang række  komponenter og systemer, hvor stål anvendes som fælles materiale. De centrale kundegrupper er entreprenører, håndværkere og slutkunder. Produkterne bliver afhængig af markedsstrukturen solgt gennem tømmerhandlere, entreprenører og delvis håndværkere.

 
Byggesystemer
Byggesystemer tilbyder præfabrikerede byggeløsninger af stål og interne IT-løsninger, som forenkler byggeriet for både konstruktører og entreprenører. Her anvendes et  effektivt koncept til én etages byggerier til industri og lager. Dette indeholder stålrammer, væg- og tagsystemer samt support ved design og projektering. Byggerierne bliver solgt til omtrent 360  bygningsforhandlere over hele Europa og SNG og ligeledes igennem direkte salg til nøglekunder.