At arbejde hos Lindab

Arv og fremtid
Lindab har en stolt og stærk tradition for at ansætte innovative og kreative mennesker med ambitioner og muligheder for at udvikle stærke og førende løsninger til vores kunder. Mennesker som deler Lindab’s værdier, og med rette kompetencer og lyst til at tage initiativ, have indflydelse og gøre en positiv forskel er afgørende for vores fortsatte succes som markedsledere.

Vi vil bygge videre på vores arv og yderligere styrke Lindab i, at være en attraktiv virksomhed at gøre forretninger med og at være ansat i.
Engageret ledelse og sund fornuft er et vigtigt fundament for vor fremtidige engagement i langsigtede positive kunde- og medarbejder relationer med fokus på kundens succes ved at forenkle konstruktionen.


Kendetegn
"Lindab ånden" er Lindab kulturen opsummeret i tre kerneværdier. Disse sammen med vores forretningsidé, vision og Lindab Life principperne for at drive forretning, er, hvad vi står for, og hvad gør os til hvem vi er i alle eksterne og interne relationer.
Lindab ånden og virksomhedens fortsatte succes er bygget på mennesker, som virkelig deler vores engagement i social ansvarlighed.
Vi forventer, at alle ledere og medarbejdere er gode ambassadører for dette, da vi mener, at handling siger mere end ord.
Du kan finde mere information om Lindab ånden og Lindab Life i venstre side under "Om Lindab".


Vor medarbejder fokus
Medarbejderne er en af de fire centrale områder af "Lindab Life".
Lindab vil fortsat tilstræbe at blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads.
Hjørnestenene i dette arbejde er, at bygge videre på den indsats, der allerede er gjort med hensyn til virksomhedens kultur, medarbejder- og organisationsudvikling samt sundhedsforebyggelse.

En vigtig del af vore medarbejderes fokus er, at minimere antallet af arbejdsskader med henblik på, at nå vores mål: nul arbejdsulykker.
Vi tilskynder desuden forskellighed og behandling af medarbejdere uden diskrimination med hensyn til køn, race, religion, alder, handicap, seksuel orientering, nationalitet, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, social eller etnisk oprindelse.
Alle aktiviteter inden for koncernen skal respektere menneskerettighederne til; at danne, tilmelde sig eller afstå fra, at deltage i fagforeninger eller andre organisationer, der deltager i kollektive overenskomstforhandlinger.