Det eneste, du ikke kan måle, er potentialet

Ny teknologi baseret på ultralyd, til nøjagtig måling af luftmængde og temperatur i ventilationssystemer


M
ed øget fokus på energibesparelser er ventilationssystemer med lave lufthastigheder blevet stadigt mere almindelige. Behovet for nye teknologier og metoder, som garanterer høj målenøjagtighed, selv ved lave lufthastigheder er stigende.

Den udfordring løser UltraLink.

 

Nøjagtig måling af luftmængde og temperatur baseret på ultralyd i ventilationssystemer


UltraLink leverer nøjagtig måling af luftmængden, også ved lave lufthastigheder på ±5 % ned til 0,2 m/s.

Teknologien er baseret på ultralydssensorer, hvilket betyder, at der ikke er placeret dele i luftstrømmen, hvor der kan samle sig snavs. I stedet opnår du uafbrudt luftflow uden ekstra tryktab, samt unikke fordele med hensyn til komfort, energieffektivitet, idriftsætning, installation, vedligeholdelse og rengøring.
 

Måling og regulering i en enhed

Bag en god ventilationsløsning står der imidlertid mere end blot præcise målinger. Det er nemlig også nødvendigt at regulere luftmængden på baggrund af målingerne. UltraLink FTCU kombinerer måling og regulering i en enhed.   


Regulér med app og Bluetooth
Det er muligt at regulere og ændre indstillinger med den tilhørende UltraLink app. Det giver bla. installatøren/brugeren den fordel, at kunne ændre indstillinger i flowmåleren, mens han står på gulvet.

Læs mere om appens muligheder her.

 Ultrasmarte fordele 

 
  • Præcis måling
  • Effektiv regulering via integreret spjæld
  • Analog kommunikation eller digital via ModBus
  • Høj pålidelighed
  • Minimal rengøring

 

Hvor meget energi kan du spare med UltraLink?


UltraLink opgraderer dit nye eller eksisterende VAV-system til et energibesparende ventilationssystem, der kun bruger den nødvendige mængde energi. Det giver maksimale besparelser til fordel for både miljøet og økonomien.

 
Du kan også se vores brochure om LIndabUltraLink her.