Det eneste, du ikke kan måle, er potentialet

Ny teknologi til nøjagtig måling af luftmængde og temperatur baseret på ultralyd i ventilationssystemer

Med det øgede fokus på energibesparelse er ventilationssystemer med lave lufthastigheder blevet stadigt mere almindelige. Det har skabt et behov for nye måleinstrumenter og metoder, som garanterer høj målenøjagtighed, selv ved lave lufthastigheder.

Med UltraLink opfyldes dette behov.

UltraLink er en ny teknologi, som har potentialet til at revolutionere hele ventilationsbranchen mht. måling og regulering. Teknologien giver en præcis måling af luftmængden i hele måleområdet.

Opdag potentialet med UltraLink! 

UltraLink er fyldt med direkte og målbare fordele. Men det virkelige potentiale kan endnu ikke måles. I morgendagens indeklimaløsninger vil Ultralink ses som et afgørende element inden for ventilationsbranchen, fordi de energimæssige fordele er i overensstemmelse med de stigende klimamål og bidrager til opfyldelse af målene.

Vi introducerer nu løsninger og produkter som bygger på ultralyds-teknologi. Det gør vi i samarbejde med vores kunder, så vi sammen forenkler byggeriet og optimerer fremtidens ventilationsløsninger.

 

Ultraintelligente fordele

 
  • Måler nøjagtigt i hele måleområdet. Målenøjagtigheden er ±5% ved lave lufthastigheder, ned til 0,5 m/s (eller ±1 l/s, afhængigt af hvad der er størst)
  • Giver altid en korrekt måleværdi, da tilsmudsning ikke reducerer signalet
  • Kan kommunikere med overordnede systemer
  • Kræver minimal rengøring, hvilket sparer både tid og penge
  • Findes i 2 udgaver, med og uden display
  • Viser korrekt luftmængde, lufttemperatur og lufthastighed direkte i displayet
 
 
Store tryktab i ventilationssystemer har længe været et problem. Vi må hele tiden arbejde på at minimere tryktabene for at få mere effektive anlæg.
En del af tryktabet skyldes måleinstrumenter med indskudte dele i luftstrømmen. For at måle luftmængden har man brugt måleenheder, som skaber unødvendige trykfald i systemerne, og som samtidig samler smuds og derfor måler unøjagtigt. For at kompensere for dette projekteres ventilationssystemerne ofte med større aggregater med øgede energiomkostninger til følge.
Nutidens måleenheder med indskudte dele medfører højere omkostninger med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse af systemet. Dette påvirker miljøet og er tidskrævende.
Ifølge EU’s klimamål skal energiforbruget reduceres med 20% inden 2020. Eftersom energiforbruget fortsat er alt for højt, er der brug for nye teknikker og bedre løsninger for at nå målene.
Med UltraLink er behovet opfyldt!
 

Ønsker du mere viden om LindabUltralink?

Vi står klar til at fortælle dig om de intelligente fordele. Udfyld formularen nedenfor og du hører fra os snarest.

 
 

Du kan også se vores brochure om LIndabUltralink her.