Brand- og røgspjæld

Lindab Brand- og røgspjæld er udviklet til montering i ventilationskanaler, der føres igennem brandvægge eller -lofter, for at forhindre, at kanalerne kommer til at fremme spredning af røg og ild i tilfælde af brand.
De er brandtestede og klassificerede i henhold til standarderne DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3 med et undertryk på 500 Pa og er CE-mærket i henhold til DS/EN 15650.

Med Lindabs nye sortiment inden for kompakte brandspjæld er du sikret produkter af højeste kvalitet.

Vores cirkulære og rektangulære brand- og røgspjæld overholder tæthedsklasse C i henhold til DS/EN 1751

De cirkulære brandspjæld fås i dimensioner fra ø100 til ø800 og rektangulære i dimensionerne fra 100 x 200 til 1500 x 800. Spjældene leveres som standard med Siemens motor eller med Belimo motor på forespørgsel.

Du får alle informationer her

I vores tekniske manualer finder du alt hvad du skal vide omkring montage af de patenterede brandspjæld. 

Du finder beskrivelser af montage i både vandret adskillende bygningsdele, lofter, letvægge samt tunge vægge. Her finder du også beskrivelser af el-tilslutninger.
 
Se mere om de enkelte produkter og datablade til højre.
 
 
  

Anvendte Europæiske standarder 

 

CE-certifikat

DS/EN 15650

Prøve

DS/EN 1366-2

Klassificering

DS/EN 13501-3

Den termiske sikrings pålidelighed

ISO 10294-4

Lufttæthed

DS/EN 1751

Modstandsdygtighed over for korrosive miljøer

EN 60068-2-52

 

Egenskaber - cirkulære brandspjæld

Røret er af galvaniseret plade.
Tætninger til forbindelse på kanaler.
Varmeekspanderende tætninger til forsegling.
Åbne-/lukkemekanisme med kapslingsklasse IP54.
Spjældblad i 25 mm hhv. 40 mm tykt ildfast materiale.
Kanttætning på spjældbladet til at lukke af for kold røg.
Indvendig varmeekspanderende tætning lukker af for varm røg. 
  

Egenskaber - rektangulære brandspjæld

Kanalen er af galvaniseret plade.
Varmeekspanderende tætninger til forsegling.
Åbne-/lukkemekanisme med kapslingsklasse IP54 for udgaver med motor.
Spjældblad i 25 mm  hhv. 40 mm tykt ildfast materiale. Kanttætning til at lukke af for kold røg.
Indvendig varmeekspanderende tætning lukker af for varm røg.
Indvendig ramme i brandfast materiale.