Lindab Decentral boligventilation

Kravene til reduktion af energiforbrug og aggregater med varmegenvinding er skrappere end nogensinde. Og vi ved, at de bliver skærpet yderligere i de kommende år. Det gælder både for nye boliger og for renovering af eksisterende byggeri.
Vi kender kravene, og vi udvikler hele tiden vores løsninger, så råd­givere, bygherrer, entreprenører m.fl. kan integrere den nødvendige ventilation i projekterne.
Din bedste mulighed for enkel, effektiv og elegant integration af ventilation i dit byggeri – lejligheder, rækkehuse og andre større byggerier med flere separate enheder – er Lindab Decentral boligventilation.
 
Tre løsninger – samme resultat
Når du arbejder med decentral boligventilation, vil du opleve, at projekterne sjældent ligner hinanden. Derfor kan Lindab også tilbyde flere systemløsninger, når vi taler decentral boligventilation:
 

Lindab Safe

Lindab InCapsa

Lindab InDomo


Fælles for alle tre systemer er, at de lever op til nutidens strenge krav til tæthed og dermed energiforbrug.

Forenklet projektering
Projektering af decentrale anlæg er som regel mere enkel. Her er tale om relativt små aggregater og kanalsystemer, der kræver mindre plads sammenlignet med større systemer. Når man har det første anlæg på plads, er der ofte tale om blot at kopiere det til de øvrige bolig­enheder. Hvis ikke der anvendes fælles indtag og afkast, sparer man også brandspjæld, som kan blive en ganske dyr løsning både i instal­lation, løbende kontrol og vedligehold.
 
Forenklet indregulering og vedligehold
Indreguleringen af et decentralt system er som regel enklere end ved et centralt styret system. Det skyldes færre luftarmaturer, som er indbyrdes afhængige med hensyn til justering af luftmængder.
Ved decentrale anlæg er vedligeholdelsesopgaverne nemmere at gå til, idet arbejdet kun berører én enhed ad gangen. Skal et komplet anlæg udskiftes eller ændres, kan det også gøres uden at påvirke de øvrige enheder i bygningen.
 
Forbedret komfort
Lindab Decentral Boligventilation øger også komforten for den enkelte bruger. Man kan således styre hvert enkelt anlæg efter de individuelle behov, der måtte være. Derudover er der mindre risiko for crosstalk mellem de enkelte boliger, idet hvert anlæg er et selvstændigt system, og derfor transporteres støjen ikke rundt på tværs af boligerne.
 

En god løsning kan ikke gentages for ofte

Behovet for frisk luft og et godt indeklima er det samme, og der findes én løsning, som er oplagt – ikke mindst til byggerier, hvor en del af indretningen er copy-paste. Med Lindab Decentral boligventilation vil du opdage, at en tro kopi er en god kopi.
 
Det er egentlig historien om den dybe tallerken om igen. Hvis den er opfundet, og den virker, så er der både god økonomi og sund fornuft i at kopiere den. Det er både enkelt og effektivt. Med Lindabs løsning bliver det endda ekstra nemt, fordi du kan få både aggregatet og kanalsystemer – og dermed den komplette pakkeløsning – ét sted.
 
Vi har udvalget, der forenkler valget. Og med Lindabs omfattende dokumentation og løsningsbeskrivelse er valget tilmed både trygt, sikkert og nemt at installere. Det kan heller ikke gentages for ofte. Vi kalder det viden.
 

Book et møde med en af vores konsulenter og blive klogere på fremtiden!

 

Om Decentral boligventilation

Det gælder især i den type byggerier, hvor den samme udfordring går igen fra bolig til bolig og fra rum til rum.

Behovet for frisk luft og et godt indeklima er det samme, og der findes én løsning, som er oplagt – ikke mindst til byggerier, hvor en del af indretningen er copy-paste. Med Lindab decentral boligventilation vil du opdage, at en tro kopi er en god kopi.

Det er egentlig historien om den dybe tallerken om igen. Hvis den er opfundet, og den virker, så er der både god økonomi og sund fornuft i at kopiere den. Det er både enkelt og effektivt. Med Lindabs løsning bliver det endda ekstra nemt, fordi du kan få både aggregatet og kanalsystemer – og dermed den komplette pakkeløsning – ét sted.

Vi har udvalget, der forenkler valget. Og med Lindabs omfattende dokumentation og løsningsbeskrivelse er valget tilmed både trygt, sikkert og nemt at installere. Det kan heller ikke gentages for ofte. Vi kalder det viden.

Læs mere Om Decentral boligventilation