Om Vandbårne systemer

Produkter indenfor Lindabs Vandbårne løsninger, fx kølebafler, facadesystemer, strålevarme og kølepaneler, bruger vand til at regulere rumtemperaturen. Rumluft bliver induceret gennem spolen i baflen, hvor vandet, enten koldt eller varmt, cirkulerer, hvilket resulterer i at luften og temperaturen i rummet styres, hvilket skaber den allerbedste komfort. De Vandbårne løsninger omfatter også nedhængte eller integrerede kølebafler, kølevægspaneler, indblæsningsbafler, facadesystemer, varmepaneler, varmestrips, kontroludstyr og belysningskomponenter.

Læs mere Om Vandbårne systemer