EDI – Electronic Data Interchange

Elektronisk kommunikation.
EDI forenkler og effektiviserer forretningsgangen mellem Lindab og vores kunder ved at knytte kundernes forretningssystem sammen med vores. Vi tilvejebringer fleksible EDI-løsninger, som vi enkelt kan tilpasse netop dine behov. Udveksling af forretningsdokumenter via EDI indebærer mange fordele for begge parter.

Miljø
Miljøet påvirkes i positiv retning, eftersom der hverken er behov for papir, konvolutter eller transport.

Omkostningsbesparelser
Omkostningerne ved at sende information elektronisk er betydeligt lavere sammenlignet med omkostningerne for materialer og porto.

Administration
EDI muliggør automatisering af processerne i forretningsgangen.

Kommunikation
Elektronisk kommunikation er i dag sikrere end traditionel papirkommunikation.

Information
Med EDI er informationerne altid korrekte. Al information, der udveksles, er altid identisk – der findes ingen tolkning eller forvanskning sted under forløbet.

Forretningsrelation
Gennem brug af EDI styrker vores forretningspartnere deres bånd til Lindab.

Hvis I i dag benytter jer af en løsning til at sende og modtage EDI-dokumenter, kan I naturligvis anvende den sammen med vores system. Vi arbejder med Logiq som samarbejdspartner og er i stand til at kommunikere prislister, bestillinger, bestillingsbekræftelser, leveringsmeddelelser samt fakturaer via EDI.