CRL

Beskrivelse

CRL er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bund-plade. CRL kan anvendes for såvel indblæsning som udsug-ning. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal indblæsning, og er derfor velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft eller vertikal indblæsning af overtempereret luft. CRL kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MBB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering. Endvidere har man mulighed for at montere et spjæld direkte i armaturet så indregulering uden boks er muligt.

  • Velegnet til både indblæsning og udsugning
  • Velegnet til horisontale eller vertikale indblæsningsmønstre
  • Spjæld kan monteres på armatur således at indregulering kan opnås

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.